Opgaver

Eksempler på lysskilte, kunstnerassistance, gavlmalerier, håndmalede skilte og folier med flere udført af Københavns Skiltefabrik.