Specialopgaver

Skiltefaget er specielt fordi næsten alle typer af skilte opgaver i deres natur er unikke. Hvadenten det drejer sig om håndmalede skilte, udskåret metalbogstaver, udsmykningsopgaver i træ eller noget fjerde.

Udskåret metalbogstaver til Advokatfirmaet Gangsted

Håndskrevne plakater til “The daylight award show”. Opgaven blev bestilt af Culture Work

Effektfolie og print til udstillingstekster for By Byriel. Lavet til Udstillingen “Grundtvig Lever” af Grundtvigsk Forum

Udsmykningsopgave for Jordemoderuddannelsens gange på Koebenhavns Professions Højskole

Udskåret bogstaver i metal til blomsterforretningen Stilk